Op dinsdag 19 juli tussen 16.00 en 17.00 (het was op dat moment zo rond de 36 graden) troffen wij Yvonne Gielen en Laura de Leeuw, beiden vanuit OCW nauw betrokken bij het beleid rondom zij-instromers. Aan hen hebben we de opbrengsten van de doorbraaksessies mogen presenteren, waarbij we hebben gedeeld welke 5 doorbraken wij geïdentificeerd hebben en wat er nodig is om tot daadkrachtige oplossingen te komen. Onze ideeën sloten daarbij mooi aan op de door de ministers Dijkgraaf en Wiersma aangekondigde “onorthodoxe” maatregelen die nodig zijn om het lerarentekort terug te dringen.

Vanuit OCW mochten wij ondersteuning en waardering ontvangen voor het initiatief van de doorbraken. Daarnaast was er herkenning bij wat werd geschetst over de huidige situatie, waarbij er tegelijkertijd de nodige aanvullende mogelijkheden werden genoemd, zoals het bestaande “mijlpalen-traject” voor de PABO.

M.b.t de gewenste aanpassingen van de huidige regelgeving hopen wij nog een formeel antwoord te krijgen op onze verzoeken. Ook hebben we afgesproken OCW aangesloten te houden op de ontwikkeling van het “doorbrakenconcept” dat wij vanaf 1 oktober hopen te starten. Hierin willen we alle opbrengsten vanuit de doorbraaksessies in concrete acties omzetten. Dit nieuwe concept zal vanuit de Buitenboordmotor en CAOP ook met onderzoek worden gevolgd om zo te kunnen vaststellen of dit ook de gewenste resultaten gaat opleveren. In september hopen we dit nieuwe concept te kunnen presenteren.