Als bestuurder of HR verantwoordelijke van een onderwijsinstelling of school zijn er meerdere uitdagingen in de onderwijssector:

 • Hoe krijgen we onze formatie nu én straks rond?
 • Hoe vinden we nieuwe en geschikte leraren en docenten?
 • Hoe voorkomen we (vroegtijdige) uitval van leraren en docenten?
 • Hoe leiden we aankomend leraren/docenten flexibel én efficiënt op?
 • Hoe kun je zij-instromers in opleiding goed ondersteunen en begeleiden?
 • Hoe kunnen we onderwijspersoneel aan ons binden?
 • Hoe creëren we een duurzame lerende cultuur?
 • Hoe borgen we onze kwaliteit en hoe verantwoorden we die richting de onderwijsinspectie?

Integrale oplossing

Met de Alliantie voor Werkend Onderwijs introduceren vijf belangrijke spelers in de onderwijssector een totaaloplossing voor de huidige uitdagingen en knelpunten in het onderwijs. Daarbij zijn de belangrijkste voorwaarden voor succesvol strategisch HR-beleid binnen het onderwijs integraal benaderd en als vloeiend geheel beantwoord:

 1. Duurzame instroom
 2. Validering en opleiding
 3. Professionele ontwikkeling
 4. Kwaliteitszorg

In onze aanpak staat multidisciplinair denken en doen centraal. Wij leggen onze expertises als puzzelstukken aan elkaar. Iedere fase kan naadloos aansluiten op de volgende. Waarbij een goed geolied proces leidt tot maximale resultaten tegen minimale kosten. Daarbij sluit onze aanpak volledig aan bij wat van scholen wordt gevraagd in het kader van planvorming voor en verantwoording van de NPO-gelden.

Juist om het voor u als klant makkelijk te maken hebben we één centraal loket, waar vanuit we samen de behoefte voor uw school of onderwijsinstelling kunnen inventariseren. Voor iedere uitdaging binnen het onderwijs kan de Alliantie voor Werkend Onderwijs u verder helpen. Samen met u zorgen wij voor werkend onderwijs!

AlliantieVoorWerkendOnderwijs
 • AlliantieVoorWerkendOnderwijs

Samenwerkende partners