Doorbraken

5 oplossingen in de strijd tegen het lerarentekort

Doorbraaksessies

In mei en juni 2022 organiseerde de Alliantie voor Werkend Onderwijs met ondersteuning van de Buitenboordmotor en kennis en expertisecentrum CAOP een serie doorbraaksessies gericht op de aanpak van het lerarentekort. Centraal in deze sessies stond de problematiek van de zij-instromers en de vraag hoe we de drempels kunnen verlagen om in het onderwijs in te stromen en bevoegd te worden.

Uitgangpunt hierbij was het door de Buitenboordmotor ontwikkelde gedachtegoed van “het bouwen van een loopbrug van baan naar baan”. Hierin worden doorbraken in het systeem geschetst die noodzakelijk zijn voor het faciliteren van trajecten van werk naar werk. In de sessies hebben we dit idee samen met vertegenwoordigers uit het werkveld verder uitgewerkt voor het onderwijs.

De Zij-instromer

Maar, wie zijn die zij-instromers eigenlijk? Onze ervaring leert ons dat deze doelgroep vrij breed is en dat er niet zomaar één profiel geschetst kan worden. De zij-instromers variëren van young-professionals met enkele jaren werkervaring tot echte carrièreswitchers. Op hun manier willen ze een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.

Redenen waarom geïnteresseerden niet met een zij-instroomtraject starten

De Buitenboordmotor heeft vier drempels geïdentificeerd waar zij-instromers mee te maken krijgen:

  1. Gebrek aan mobiliteit in het onderwijs
  2. Geen waardering van de eerdere carrière
  3. Match van de professional met de arbeidsmarkt
  4. Negatieve beeldvorming van de zij-instromer vanuit het onderwijs

Dit kan (en moet) anders

Wanneer uit onderzoek blijkt dat er in 2029 maar liefst 942 fte tekort is aan docenten in Amsterdam, zouden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. Zoals Osvo voorzitter Rob Oudkerk in dit artikel zegt: “Het is niet vijf voor twaalf, het is twee voor twaalf.”

Maar ook in de rest van Nederland lopen de tekorten op, wat betekent dat de zij-instromers steeds belangrijker zullen worden.

De doorbraken

Laagdrempeliger starten met een opleiding

Het proces van oriëntatie, toelating en het vaststellen van een individuele route moet efficiënter, effectiever, met minder belasting in tijd en tegen minder kosten.

Individueel studieprogramma

Het programma moet individueel programmeerbaar zijn, de aansluiting op de praktijkomgeving moet beter.

Aantrekkelijker financieel arrangement

Het financieel arrangement moet aantrekkelijker (functie-indeling, salarisniveau, opleidingskosten, subsidies)

Flexibele startmomenten

De flexibele instroom moet tenminste maandelijks mogelijk zijn.

Effectievere werving, onboarding en begeleiding

Werving, onboarding en begeleiding gedurende het leer/werktraject moet beter

Hierboven worden de doorbraken samengevat weergegeven. Benieuwd naar de uitgebreide uitwerking? Via onderstaande knop open je het volledige resultaat van onze doorbraaksessies in PDF.

Open de resultaten in PDF

Het is tijd voor actie

Wij vinden dat het inzetten van zij-instromers een reële oplossing tegen het lerarentekort kan zijn. Maar het onderwijs is niet de enige sector met flinke personeelstekorten. Ook in o.a. de technieksector zijn de tekorten nijpend. En dat betekent dat de drempel richting het onderwijs lager moet.

Wat gaan we met de uitkomsten van onze ronde tafelbijeenkomsten doen?

De opbrengsten van de doorbraaksessies gaan we concreet verwerken in het traject voor het opleiden van zij-instromers. Daarnaast is voor een aantal van opbrengsten een aanpassing in de regelgeving nodig. Daarvoor gaan wij ons hard maken. Graag horen we of je deze initiatieven ondersteunt.

Wilt u ook deelnemen aan onze volgende (online) ronde tafelbijeenkomst?

Word dan gratis lid van onze community.

Lees meer over onze community