Sta je met je handen in het haar als je denkt aan hoe je het schooljaar doorkomt met het huidige lerarentekort? En niet alleen dit jaar, volgens de prognose van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal dit tekort alleen maar toenemen tot minimaal 2030. Geen rooskleurig toekomstbeeld dus, maar er zijn meerdere wegen die naar een gunstigere bezetting leiden. Naast het aantrekken en opleiden van nieuwe docenten is er nog een relatief onbekende manier om het tekort voor de klas op te vullen: het bijscholen van bestaande docenten én leerkrachten.

De grootste tekorten zien we in de vakken Nederlands, moderne vreemde talen, klassieke talen en bètavakken. Deze tekorten hoeven niet per definitie te worden opgevuld met nieuwe docenten. Docenten die al langer voor de klas staan kunnen hier ook aan bijdragen. Leraren die al een bevoegdheid hebben in het primair onderwijs  en graag in het voortgezet onderwijs willen lesgeven. Docenten die interesse hebben in het geven van een ander vak, kunnen nu middels een zij-instroomtraject een tweede of zelfs derde bevoegdheid halen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een scheikundedocent ook twee dagen per week voor de klas staan als wiskundedocent, of andersom. Het zij-instroomtraject duurt officieel twee jaar, maar kan afhankelijk van de kennis en kunde van de docent in kwestie in een kortere periode worden afgerond van bijvoorbeeld anderhalf of zelfs één jaar.

Het zij-instroomtraject

Een vereiste voor het zij-instroomtraject is dat de docent in opleiding minimaal twee dagen per week kan gaan lesgeven in de extra bevoegdheid. Na een valideringsassesment, waarin wordt nagegaan welke vaardigheden de leraar nog nodig heeft voor het specifieke vak, kan er worden begonnen met lesgeven. De leraar in opleiding komt onder begeleiding van een bevoegde leraar voor de klas te staan. De mate van begeleiding en zelfstandigheid voor de klas hangt wederom af van de kennis en kunde van de leraar in opleiding. Deze manier van opleiden én het feit dat leraren op elk gewenst moment kunnen starten met het traject, maakt het mogelijk om tekorten in een aanzienlijk tempo te verminderen.

Steun vanuit de overheid

Het inzetten van bestaande docenten en leerkrachten om het lerarentekort tegen te gaan wordt ook door de overheid aangemoedigd. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen een subsidie aanvragen voor het zij-instroomtraject bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. De subsidie bedraagt €20.000,- per docent die ervoor kiest een extra bevoegdheid te halen en kan worden aangevraagd vanaf het moment dat de docent aan het traject is begonnen.

Het lerarentekort vraagt om creatieve oplossingen. Leraren en docenten die al jaren voor de klas staan en behoefte hebben aan een nieuwe uitdaging of verbreding van hun functie, kunnen hun onderwijscarrière duurzaam nieuw leven inblazen door middel van een extra bevoegdheid. Hoe zij voor de klas moeten staan hoeven deze professionals niet meer te leren, dat hebben zij allang onder de knie. Zij focussen zich namelijk vooral op de vak inhoud. Hoe mooi is het als we door bestaand talent in te zetten onze leraren en docenten niet alleen een nieuwe uitdaging kunnen bieden, maar ook de druk van het tekort op deze manier bij hen kunnen weghalen? Het onderwijs is een prachtig vak, alleen maar meer redenen om nóg een vak te geven of aan een andere doelgroep les te gaan geven.