bron: NOS

Het schooljaar in de stad Utrecht is van start gegaan met een groter personeelstekort dan vorig jaar. Toen kwamen de formaties met kunst- en vliegwerk net rond, maar nu schatten de schoolbesturen voor primair onderwijs in dat er 40 tot 45 onvervulde voltijdsbanen zijn. Het betreft zowel schoolleiders als leerkrachten, maar ook ondersteunde functies.

Het beeld is ongunstiger dan een jaar geleden, meldt wethouder Anke Klein. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Zo hebben leraren moeite om een betaalbare woning te vinden in de stad. Ook verdienen leerkrachten op (speciale) basisscholen minder dan leraren in andere sectoren.

Verder ziet de wethouder door de start van het Nationaal Programma Onderwijs, dat is ingevoerd om (corona)achterstanden weg te werken, een snelle groei van de werkgelegenheid in het onderwijs en andere sectoren waarin met jeugd wordt gewerkt. Het gaat veelal om vacatures die ontstaan zijn vlak voor de zomer. Dit heeft ertoe geleid dat er op het laatste moment veel verschuivingen zijn geweest. Daarnaast zien de schoolbesturen dat er sprake is van uitgestelde arbeidsmobiliteit na een periode van lockdowns en coronamaatregelen. “Het gevolg is extra druk op de formatie van de scholen, ook in onze stad”, aldus de wethouder.

Online les door tekort

Scholen die kampen met personeelstekorten zijn soms genoodzaakt terug te vallen op het verdelen van leerlingen of online onderwijs. “Dat is na periodes van lockdown voor veel leerlingen risicovol”, stelt Klein. “Zonder voldoende personeel komen de kwaliteit van onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor ieder kind direct onder druk te staan. Bovendien ontbreekt het de scholen dan aan voldoende menskracht om het Nationaal Programma Onderwijs tot uitvoering te brengen.”

Uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 kwam vanmorgen naar voren dat relatief veel leraren vertrekken uit de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (de G5). Vertrokken er in 2015/2016 57 leraren meer uit de G5 dan dat er binnenkwamen, in de periode 2018/2019 waren dat er 333.

Geld van het Rijk

De wethouders pleiten voor structurele investeringen van het Rijk om het tijd te keren. Ze zijn daarover in gesprek met de minister. Intussen werken de gemeente Utrecht en de schoolbesturen samen aan de uitvoering van het programma Utrecht Leert om de personeelstekorten zo veel mogelijk terug te dringen. In oktober gaat de wethouder de raad uitgebreid informeren over de voortgang van de aanpak van het lerarentekort. “Ook verwachten wij u eind november te informeren over de bevindingen van de peiling van het personeelstekort in het primair onderwijs die het ministerie van OCW uitvoert”, schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.

Lees meer hier via NOS.nl