Wat hebben uw leerlingen en uw school nodig om coronavertragingen te kunnen inlopen? Dat brengt u in beeld met de ‘schoolscan’: een probleem- en behoefteanalyse.

Verbijzondering van uw kwaliteitszorgbeleid

Als school volgt u de ontwikkeling van uw leerlingen en past u uw onderwijs hierop aan. De schoolscan is dan ook niets nieuws en past in het kwaliteitszorgbeleid van uw school en uw bestuur.

Bijzonder aan de schoolscan is dat hij draait om de brede impact van corona, de veerkracht en mogelijkheden van uw school en uw partners. Een goede analyse hiervan helpt u de juiste keuzes te maken uit de ‘menukaart’ met effectieve interventies.

De schoolscan is geen oproep om meer te gaan toetsen of testen. Wel kunnen partijen rondom uw school u misschien nog meer dan anders helpen om het beeld van uw leerlingen scherp te krijgen. Bespreek de uitkomsten van uw analyse met de gemeente; zo kunt u elkaar ondersteunen.

Stappenplan als hulpmiddel

Veel schoolbesturen en scholen zijn zelf al bezig om de gevolgen van corona binnen hun eigen kwaliteitszorgsystematiek in beeld te brengen. Met hun kennis, en die van toets-, jeugd- en welzijnexperts, kunnen andere scholen hun voordeel doen.

Vandaar een stappenplan in vier versies:

Inbedding en duurzaamheid van de schoolscan

Het stappenplan legt steeds de koppeling met uw eigen kwaliteitszorgbeleid. Zo blijft de schoolscan ingebed in wat u als school al doet.

Dit is nodig omdat de gevolgen van de coronacrisis op veel scholen niet binnen één jaar opgelost zullen zijn. Het is dan ook zaak om de ontwikkeling van leerlingen te blijven volgen en de aanpak te blijven afstemmen op (veranderende) inzichten.

De komende jaren wordt de kennisinfrastructuur op landelijk niveau verder verbeterd. Daardoor wordt het gemakkelijker de behoeften van leerlingen vast te stellen en effectieve interventies te kiezen. Zo komt de expertise van scholen en schoolbesturen nog meer tot haar recht.

Monitoring en verantwoording

Hoe u de schoolscan uitvoert, bepaalt u zelf. U hoeft de schoolscan en het schoolprogramma ook niet naar OCW, DUO of de inspectie te sturen.

Wel vraagt OCW u om bij de start van het nieuwe schooljaar 2021/2022 een aantal vragen over de scan en uw schoolprogramma te beantwoorden.