Flexibele opleiding van zij-instromers

Opleiden met een visie

Waar van oudsher centraal stond wat we als opleider een student wilden aanbieden, maken we een beweging naar hoe we recht kunnen doen aan wat de student al weet en kan en op welke wijze we met maatwerk kunnen aansluiten om tot een bevoegdheid te komen. Samenwerking met en betrokkenheid van het werkveld zijn hierin cruciaal. Op deze manier draagt opleiden bij aan het dichterbij elkaar komen van onderwijs en praktijk. Het opleiden op basis van leeruitkomsten is hierbij het uitgangspunt. Met de flexibele aanpak van NCOI, gespecialiseerd als opleider van werkenden, realiseren we een persoonlijke leerroute met een mix van intensieve persoonlijke begeleiding, online leren en samenwerkend leren in leerteams, waarbij de student werk en privé optimaal kan combineren.

Het nieuwe opleiden

1. Flexibel opleiden op basis van leeruitkomsten

Leeruitkomsten gaan over het eindresultaat. Daarbij is de weg naar het eindresultaat vrij te bepalen door de zij-instromer. Een opleiding kun je daarbij zien als een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten. Leeruitkomsten vertellen de uitkomst, namelijk het aan te tonen resultaat van een leerproces, maar laten het leerproces zelf vrij. Daarmee kan een leeruitkomst op meerdere manieren worden bereikt, bijvoorbeeld via formele scholing (kennismodules) of via het leren op de werkplek. Dit maakt dat er een veel grotere variatie in leer- en werkactiviteiten op de werkplek mogelijk wordt wat het leerproces praktijkgericht en inspirerend maakt!

2. Valideren aan de poort (het geschiktheidsonderzoek)

Deze vorm van opleiden maakt studeren voor volwassenen, wat zij-instromers zijn, flexibel en sluit aan op wat de zij-instromer in de praktijk ervaart. Daarbij is er erkenning voor al opgedane ervaring en waardering voor wat zij al kennen en kunnen. In het geschiktheidsonderzoek kunnen al aanwezige competenties aangetoond worden, waardoor ‘onnodig leren’ wordt voorkomen.

3. Individueel contact onderwijs met online ondersteuning

Centraal in de opleiding staat het leren op de werkplek. Dat wat nodig is voor het functioneren in de klas kan direct worden verbonden aan het leerproces. Daarbij wordt het verwerven van kennis gefaciliteerd door een online onderwijsaanbod. De zij-instromer bepaalt of en zo ja in welke volgorde er gebruik wordt gemaakt van dit aanbod. Daarmee staat de zij-instromer aan het roer en bepaalt hij of zij zelf waar, hoe en in hoeveel tijd er wordt gestudeerd. Tevens is er voor iedere zij-instromer individuele ondersteuning van een vakdocent. Het leerproces en de reflecties daarop vinden plaats middels samenwerkend leren wat wordt begeleid door een leerregisseur.

4. Valideren in de opleiding

Gedurende de flexibele leerroute werkt de zij-instromer aan de leeruitkomsten. Via het online portfolio van Hogeschool NCOI verzamelt de zij-instromer bewijsstukken om gerealiseerde leeruitkomsten te kunnen aantonen. Dit kunnen bijvoorbeeld lesobservaties, beroepsproducten of verzamelde feedback van collega’s zijn. De bewijsstukken worden beoordeeld door een gecertificeerd assessor van Hogeschool NCOI.

Praktisch

Karakteristieken van de zij-instroom opleiding van Hogeschool NCOI

  • Op ieder moment starten! Geen vaste startmomenten.
  • Flexibele leerroute op basis van leeruitkomsten
  • Leerwegonafhankelijke validering van leeruitkomsten
  • Erkennen van eerder opgedane kennis en ervaring
  • Werkplekleren staat centraal
  • Manier van opleiden die past bij hoe volwassenen en zij-instromers willen werken én leren
  • Individuele begeleiding op het leerproces door een leerregisseur
  • Online onderwijsaanbod in de vorm van kennismodules
  • Samenwerkend leren

Subsidie

Bevoegd docenten en leerkrachten komen nu ook in aanmerking voor de zij-instroomsubsidie (€20.000) voor het behalen van een tweede of derde bevoegdheid.

Opleidingsaanbod

Meer lezen?

Flexibel opleiden is onderdeel van onze integrale aanpak.

Lees meer over onze totaalaanpak