NPO Schoolscan als startpunt

Alle mooie plannen om onderwijsachterstanden aan te pakken ten spijt, ze komen uiteindelijk altijd neer op een simpele vraag:

Zijn er voldoende leraren om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit te voeren?

Zijn er zoveel leraren dat we er überhaupt 8,5 miljard euro aan kunnen spenderen?

Elephant in the room

Het lerarentekort is de elephant in the room van de aanpak van de achterstanden in het Nederlandse onderwijs.

Rondom het NPO zijn er meer geluiden die reden geven tot overdenking. Zo is het tijdpad dat nu is vastgelegd heel strak en kort, en plaatst dat gegeven scholen voor grote uitdagingen.

Maar ook zijn er zorgen over de wijze waarop efficiënte interventies kunnen worden ingezet. Over de vraag welke extra medewerkers hiervoor ingezet kunnen worden, hoe deze extra instroom te organiseren en daarbij de medewerkers te vinden die duurzaam hun weg in het onderwijs vinden, hoe dit nieuwe talent van buiten op te leiden, hoe te voorkomen dat de inzet van deze medewerkers tot risico’s leiden als de gelden opdrogen, hoe medewerkers te professionaliseren, zodat ze ook voor hun taken zijn toegerust. En dan hebben scholen, naast het organiseren van al deze zaken rond het NPO, ook nog steeds als eerste opdracht het organiseren en uitvoeren van de lessen, wat na deze lange periode van beperkende maatregelen al aandacht genoeg vraagt. 

De NPO Schoolscan

Als Alliantie voor Werkend Onderwijs bieden wij de totaaloplossing voor de huidige knelpunten in het onderwijs.

Daarbij sluit onze aanpak volledig aan bij wat van scholen wordt gevraagd in het kader van planvorming voor en verantwoording van de NPO-gelden. Daartoe is het bestaande en veelgebruikte instrumentarium voor kwaliteitszorg van e-Loo (DOT en BOOT) uitgebreid met een voor het NPO op maat gemaakte schoolscan en een bij de menukaart aansluitend aanbod van professionaliseringsmodules. Dat door inschakeling van de Alliantie ook kan worden voorzien in extra handen aan het bord spreekt vanzelf.

Meer lezen?

De NPO Schoolscan is onderdeel van onze integrale aanpak.

Lees meer over onze totaalaanpak