Uw onderwijsteam permanent professionaliseren?

Ook als een docent eenmaal bevoegd is om voor de klas te staan, is het belangrijk dat hij zich blijft ontwikkelen en blijft professionaliseren. Sterker nog, het is een wettelijke verplichting.

Maar hoe doe je dat als onderwijsinstelling zo effectief en efficiënt mogelijk?

Hoe motiveer je de docenten om zich te blijven ontwikkelen?

En, minstens zo belangrijk, hoe rapporteer je de ontwikkeling van het onderwijsteam richting onderwijsinspectie?

De uitdagingen bij het permanent professionaliseren

Docenten: effectieve en efficiënte doorontwikkeling

Na hun initiële opleiding willen leerkrachten graag alle snelle veranderingen binnen hun vak blijven bijbenen. Denk daarbij aan de transitie naar online onderwijs zoals we die nu meemaken, maar bijvoorbeeld ook aan de implementatie van nieuwe lesmethodieken. Wat we ook vaak horen, is dat net afgestudeerde leraren nog wel aanvullende scholing en begeleiding kunnen gebruiken. De overgang van in de klas zitten naar voor de klas staan, ervaren zij namelijk vaak als groot. Een professionaliseringsaanbod is wat docenten betreft dus zeker welkom.

Scholen laten ons echter ook maar al te vaak weten dat het bestaande aanbod niet goed aansluit op de behoeften van de docenten. Klassikaal doorleren kost te veel tijd, docenten zijn dan simpelweg te vaak en te lang afwezig. Terwijl ze juist nu zo hard nodig zijn voor hun eigen klas.

Scholen: aantoonbare kwaliteitsverbetering

Als school moet je richting de onderwijsinspectie kunnen aantonen dat je ook echt gericht werkt aan die kwaliteitsverbetering. Dat wil je natuurlijk zo eenvoudig mogelijk kunnen doen. Maar in de praktijk blijkt dat knap lastig. Veel schoolbesturen vinden het een uitdaging om het professionaliseringsbeleid zo op te zetten dat de verbeterslagen die gedurende het jaar worden gemaakt, aantoonbaar worden voor de inspectie.

Wij zijn de Alliantie voor Werkend Onderwijs

Onze unieke professionaliseringsoplossing

Om schoolinstellingen te ondersteunen in de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijsteam biedt de Alliantie voor Werkend Onderwijs 70 modules die online zijn te volgen en die volledig aansluiten op de innovatie in de markt op het gebied van onderwijs en op het beoordelingskader. Denk aan het werken met leerdoelen, differentiëren in de les en de mogelijkheden van het online leren. Deze professionaliseringsmodules zijn ontwikkeld in samenwerking met e-Loo op grond van de analyses van het gebruik van de door e-Loo ontwikkelde ontwikkel- en beoordelingstools (DOT en BOOT). Deze worden door duizenden leraren intensief gebruikt.

Door de unieke verbinding tussen inspectiekader en aan DOTgekoppelde modules kunnen scholen hun strategische HR-beleid en kwaliteitsverantwoording op een bijna organische wijze vormgeven. Online Academy biedt een unieke leermethode die in 2020 de prestigieuze internationale learning award heeft gewonnen. We realiseren daarmee een 5 x hoger leerrendement, waardoor online leren een serieuze en volwaardige invulling krijgt. De aanpak is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De inhoudelijke kwaliteit van ons professionaliseringsaanbod is binnen de Alliantie voor Onderwijs geborgd door onze samenwerking met de Educatieve Faculteit van de Hogeschool NCOI. Bovendien is elke module thematisch verbonden aan het waarderingskader van de onderwijsinspectie, dankzij de koppeling met het digitale ontwikkelplatform van e-Loo.

Goed om te weten: de onderwerpen binnen ons professionaliseringsaanbod worden continu aangevuld en doorontwikkeld door een compleet team van onderwijskundigen. Via Online Academy is er onbeperkt toegang tot alle onderwerpen.

Vraag onze brochure aan

Ontmoet onze partners

De modules

De modules zijn ingedeeld naar zeven voor de inspectie relevante thema’s

Klassenmanagement
Consistente lesopbouw
Interactief werken aan leerstofoverdracht
Effectieve feedback op het leerproces
Differentiatie
Pedagogisch handelen
Digitalisering in het onderwijs

 

Wij kunnen de leeromgeving geheel naar uw eigen huisstijl inrichten.

De bewezen aanpak van Online Academy

10 minuten per dag, elke dag leren, 3 tot 5 weken lang

Koppeling met het digitale platform van e-Loo

70 online modules voor alle uitdagingen binnen het onderwijs

Praktische informatie

  • Online leren met significante tijdwinst op klassikale alternatieven
  • 70 online modules voor alle onderwijssituaties
  • 500+ algemene modules ontwikkeld vanuit gespecialiseerde opleiders van NCOI Groep
  • De meest effectieve leermethode met 5x hoger rendement
  • Internationaal erkend succes als winnaar de Learning Award
  • Snelst groeiende online platform van Nederland
  • Als 100% dochter van de grootste onderwijsgroep van Benelux ruime en aantoonbare expertise in zowel onderwijskwaliteit als IT

  • Een directe koppeling met het digitale platform van e-Loo voor feedback, reflectie en ontwikkeling
  • De kwaliteitszorg aantoonbaar op orde door de aansluiting op het waarderingskader van de inspectie

Meer weten?

Vraag dan onze brochure aan.

Vraag onze brochure aan