Onze visie

Tijdelijke inhuur biedt geen oplossing voor de lange termijn. Deze situatie vraagt om een nieuwe manier van denken, werven en opleiden. Onderwijs en talent hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. Als schakel tussen die twee voor iedere onderwijssector helpen wij professionals met onderwijsambities instromen op een manier waarbij ze hun kennis en expertise direct kunnen toepassen. Wij bieden een alternatieve kweekvijver waarin talent van buiten wordt opgeleid om hun positie in het onderwijs in te nemen. Niet alleen omdat het nodig is, maar omdat we geloven dat het onderwijs wacht op deze nieuwe generatie professionals.

 

Leerkrachten met een andere achtergrond

Wij geloven dat het onderwijs gebaat is bij leerkrachten met een andere achtergrond. De reguliere wegen naar het onderwijs werken echter niet voor deze professionals. Daarom hebben wij zelf een passende weg voor hen ontwikkeld. Wij vinden namelijk dat instroom belangrijk is, maar uitstroom voorkomen nog belangrijker. Daarom focussen we niet alleen op onderwijskundige vaardigheden, maar ook op persoonlijk leiderschap en andere eenentwintigste-eeuwse vaardigheden.

ECHT Onderwijs en MeesterBaan hebben jarenlange ervaring in het matchen van bevoegde docenten en talent van buiten met nieuw personeel zoekende scholen. Binnen de Alliantie voor Onderwijs geven zij invulling aan het werven en selecteren van nieuw onderwijstalent tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Vanuit ECHT Onderwijs en MeesterBaan worden deze talenten zorgvuldig geselecteerd en gekoppeld aan de wensen van de school.

Hoe verbinden we onderwijs en talent aan elkaar?

We zorgen met een talentontwikkelingsprogramma voor een instroom van een nieuw type docent door mensen uit het bedrijfsleven om te scholen tot bekwame en bevoegde onderwijsprofessionals. Dit doen we door nauwe samenwerking en afstemming in de keten van werving, selectie en opleiding. Daarbij begeleiden we professionals persoonlijk, intensief en op unieke wijze. Ook bieden we hét platform waarop carrièreswitchers in contact kunnen komen met enthousiaste vakkrachten en leermeesters. Zij geven inspirerende gastlessen,
bieden ondersteuning op locatie of verzorgen inhoudelijke begeleiding. Zo kan talent van buiten, uiteraard met passende begeleiding, ervaring opdoen binnen het onderwijs en profiteren van expertise van buiten.

Strategisch partner met een sociaal karakter

Vanuit de Alliantie willen we bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort. We willen zorgen dat iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen naar een rol of baan binnen het onderwijs, nu of later. Daarom streven we naar winstmaximalisatie, maar naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie voor onze studenten en partners te kunnen waarborgen. Scholen die nadenken over strategische personeelsplanning ondersteunen we bij het invullen van onderwijsopdrachten en toekomstige formaties met docenten of docenten-in-opleiding.

Op de langere termijn kunnen scholen zo structurele inhuur bij uitzendbureaus verkleinen en kosten besparen. Daarnaast helpen we een nieuw type docent het onderwijs in. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus.