Van alle kanten komt het nieuws ons weer tegemoet: het lerarentekort is dermate schrijnend, dat de tekorten niet meer oplosbaar zijn en er regelmatig klassen naar huis worden gestuurd. Deze week kwam er uit Amsterdam het nieuws dat het lerarentekort hier dreigt te exploderen. Het Amsterdamse voortgezet onderwijs komt honderden leerkrachten tekort. Als er niet snel iets verandert, groeit het huidige tekort van net geen 340 fte naar 942 fte in 2029 942 fte! Dat is schokkend en ook onacceptabel.

En het probleem speelt niet meer alleen in de grote steden, maar inmiddels in het hele land. Wat ooit de flexibele schil was, is nu een uitgeknepen citroen. Ook detacheerders kunnen lang niet altijd meer onderwijspersoneel  leveren.

Het kan echt beter!

Ondanks de schokkende getallen, zien we vanuit de Alliantie dat er nog genoeg mensen zijn die een overstap naar het onderwijs willen maken. Veel van hen hebben een prachtige staat van dienst en zouden een ware verrijking voor het onderwijs zijn. Helaas valt ook een groot deel van hen weer af, omdat er teveel belemmeringen zijn in het traject van werk naar werk. Merel van Vroonhoven heeft hierover al het nodige geschreven. Ook de Buitenboordmotor heeft heel duidelijk in kaart gebracht op welke onderdelen deze hindernissen bestaan.

Op grond van de bevindingen van Van Vroonhoven en de Buitenboordmotor heeft de Alliantie voor Werkend Onderwijs het afgelopen jaar gewerkt aan doorbraken die nodig zijn in de aanpak tegen het lerarentekort. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er een opleidingstraject is ontwikkeld waarin niet het programma, maar de talenten van een zij-instromer uitgangspunt zijn. Maatwerk staat voorop, wat iemand al weet en kan, wordt direct gevalideerd zodat “onnodig leren” te allen tijde wordt voorkomen. Daarnaast wordt er optimaal de koppeling gezocht met wat de deelnemer op de werkvloer doet en kan de school in co-creatie ook veel inbreng hebben in de opleiding.

Maar ook in de werving en begeleiding van zij-instromers kan de Alliantie veel voor scholen betekenen. Wij slagen er nog steeds in om mensen voor het onderwijs te interesseren en in samenwerking met een school de juiste kandidaat te vinden.

Samen aan de slag

Er zijn dus nog genoeg mogelijkheden om zij-instromers gerichter te werven, te begeleiden en te laten integreren in het onderwijs. Makkelijk is het niet, want het vraagt veel aanpassingen op allerlei fronten. De Alliantie ondersteunt scholen graag in deze uitdaging.

Tegelijkertijd kunnen we niet anders dan vaststellen dat er nog meer doorbraken nodig zijn. Daarom organiseren we vanuit de Alliantie in samenwerking met de Buitenboordmotor en het CAOP een aantal ronde tafelbijeenkomsten om samen met het werkveld  vast te te stellen welke doorbraken op korte termijn nodig zijn en hoe we dit concreet kunnen maken met een experiment. Wil je meedenken, geef je dan hier op voor één van de sessies.