De ministers Robbert Dijkgraaf van OCW en Dennis Wiersma van Onderwijs vinden dat de digitale veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs beter moet, met name omdat onderwijsinstellingen steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen zijn. Daarom komt er structureel 6 miljoen euro beschikbaar, waarmee scholen kunnen voldoen aan een integrale aanpak waarbij een nieuw en verplicht normenkader voor informatietechnologie en privacy ingevoerd wordt.

Het verhogen van de digitale veiligheid is noodzaak, vinden de ministers Dijkgraaf en Wiersma. ‘Dat kan alleen met een integrale en overkoepelende aanpak waarbij in de sector en op schoolniveau alle noodzakelijke aandacht is voor het identificeren van risico’s, het nemen van beschermende maatregelen, het detecteren van incidenten, het reageren op incidenten als ze zich voordoen, en het herstellen van eventuele schade’, aldus de ministers.

In de kamerbrief die zij schreven worden softwareleveranciers Microsoft, Google en Zoom als partijen genoemd waarmee speciale afspraken gemaakt zullen worden. Ook zal er meer regie en controle vanuit de overheid plaatsvinden, omdat de onderlinge  verschillen tussen scholen op het gebied van digitale veiligheid nog te groot zijn.

Meer lezen? Hier vind je alle berichten die wij schreven.