NPO: niet iedereen wordt er louter blij van

Een veelgehoord geluid vanuit het onderwijsveld: corona heeft op meerdere terreinen diepe sporen nagelaten. Niet voor niets heeft de regering een groot pakket aan middelen beschikbaar gesteld dat scholen helpt om leerachterstanden weg te werken. Het is natuurlijk fantastisch dat deze NPO-gelden er zijn. Maar het is niet de enige oplossing. En de leerachterstanden zijn helaas ook niet het enige probleem.

Andere verwachtingen ten aanzien van docenten

Wij spraken daarover onlangs met een schoolbestuurder die ons vertelde: “Docenten kunnen niet meer doen wat ze altijd gedaan hebben. Want leerlingen accepteren dat niet meer. Ze willen niet een lesuur lang naar een docent luisteren. Die kennis doen ze wel op andere manieren op, via video’s en e-learning. In de klas willen ze interactie hebben, in kleine groepjes samenwerken en een-op-een contact met hun docent.” Als dat zo is, dan vinden wij het niet meer dan logisch dat leraren overspannen raken. Zij voelen dat ze moeten veranderen om hun lessen interessant te houden. Maar ze hebben geen idee hoe. En ze worden daarin ook nog niet altijd begeleid door hun school. Logisch, want ook voor de scholen is dit een nieuw fenomeen. Een fenomeen waar ze de antwoorden in veel gevallen nog op moeten vinden.

NPO Schoolscan

Simpelweg een zak geld beschikbaar stellen, zoals het ministerie deed met de NPO-gelden, is dan ook niet genoeg. Voordat je dat geld op een zinvolle manier kunt uitgeven, zul je een plan van aanpak moeten maken. Een plan dat past bij de situatie op jouw school. Het is daarom belangrijk om eerst die uitgangssituatie goed in kaart te brengen. Dat kan met de NPO Schoolscan van onze partner eLoo. Vorig jaar is de NPO Schoolscan door ruim 60 scholen uitgezet en door ruim 50.000 leerlingen en 15.000 ouders ingevuld. De deelnemende scholen hebben hierdoor een goed beeld gekregen van het welbevinden van leerlingen en hoe achterstanden in het leerproces kunnen worden ingelopen. Scholen hebben hierdoor inzicht gekregen welke middelen uit de menukaart in hun geval het meeste effect sorteren. Dit helpt ook om achteraf verantwoording af te leggen over de inzet van middelen en de effecten daarvan. In het kader van haar NPO-monitoringprogramma heeft het ministerie de Alliantie en eLoo gevraagd de NPO Schoolscan de komende jaren te herhalen, zodat ook op landelijk niveau een (longitudinaal) beeld van de ontwikkeling van de leerlingen ontstaat.

Ontwikkel een strategie voor de NPO-gelden

In de praktijk zien we dat veel scholen de NPO-gelden willen inzetten voor individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes. Het punt is alleen: waar haal je docenten vandaan? Want er is al een groot lerarentekort. Je ziet dan ook dat scholen medewerkers in dienst nemen die geen onderwijsbevoegdheid hebben, maar die zich wel aangetrokken voelen tot het onderwijs. In de zoektocht naar personeel kan de Alliantie veel betekenen voor scholen, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe zij-instromers of talent van buiten met een mbo- of hbo-achtergrond.

Aan de slag

Wil jij zeker weten dat je de NPO-gelden op de juiste manier inzet? Doe dan mee met de NPO Schoolscan, die vanaf 9 mei kan worden uitgezet. Achter de schermen werkt eLoo hard aan een analysemodule, die de mogelijkheid geeft om de resultaten op verschillende visuele manieren weer te geven. Op die manier kun je ze op alle niveaus van je organisatie presenteren. Je kunt vervolgens op een platform met maar liefst 68 verschillende scholingsmodules direct die bijscholingen voor je docenten selecteren die op jouw school het meeste effect sorteren. Meer weten over de NPO Schoolscan? Stuur een mailtje naar info@werkendonderwijs.nl, of vul onderstaand contactformulier in. Heb je behoefte aan begeleiding of zoek je een sparring partner? Dan ben je bij ons, als Alliantie voor Werkend Onderwijs, aan het juiste adres.

Neem contact met ons op